ESBR är samlingsbegreppet för alla samarbetsområden mellan näringslivet och de offentliga aktörer som arbetar med tillväxt – hur vi verkar tillsammans för en framgångsrik region.

ESBR är också en geografisk region som har Östergötland som bas men sträcker sig utanför länsgränsen – bra samarbeten har inga fysiska begränsningar.

ESBR är dessutom en paraplystruktur för alla de offentliga regionala aktörerna så att erbjudanden och aktiviteter för tillväxt hittar till mottagaren, företagaren, i en samlad form – ett företag som vill växa skall inte behöva leta efter vilket stöd det offentliga kan erbjuda.