Regionens styrkeområden

Smart specialisering handlar om att hitta en regions specifika styrkeområden för innovation, entreprenörskap och tillväxt. Detta för att kunna driva ett effektivt innovationsarbete som leder till en stark regional utveckling. Smart specialisering är också en viktig grund för EU:s regionalpolitik.

Europas regioner söker stöd för forskning, teknisk utveckling och innovation ur EU:s ramprogram Horizon 2020. EU ger ett uttalat ökat regionalt ansvar för just dessa frågor. En hörnpelare i EU’s innovations- och tillväxtstrategi är smart tillväxt genom smart specialisering. Östergötland har arbetat fram en egen smart specialiseringsstrategi där våra fem styrkeområden är definierade. Inom samtliga områden har Östergötland framgångsrik forskning och framstående företag, vilket ger oss en ledande position både nationellt och internationellt. Strategin ger förutsättningarna för en smart regionalpolitik som i sin tur ska bidra till smart tillväxt i EU:s medlemsländer.

Läs mer om smart specialisering i vår broschyr (PDF, öppnas i samma fönster)

Region Östergötlands fem styrkeområden i korthet:

Effektiv logistik - Exempelvis gods, person – och materialhantering, processer för tjänsteleverans.

Affärsmodeller och arenor för hållbara systemlösningar - Exempelvis biobaserad cirkulär ekonomi, avfall, energi. 

Smarta, robusta och säkra uppkopplade produkter och system - Exempelvis säker Internet, Internet of things (IoT), integrerad kommunicerande elektronik, sensorer, tryckt elektronik. 

Simulering och visualisering - Exempelvis att åskådliggöra komplexa data, interaktion med virtuella modeller, interaktiv media, spel.

Avancerade material - Exempelvis ytbeläggningar för metaller och plaster, nano strukturerade material som grafen och bio-kompatibla material.