Plats för tillväxt!

Söker du nya lokaler eller ledig tomtmark? Vill du etablera dig i ett välutvecklat företagsområde med ambition att bli större.

Inom East Sweden Business Region, ESBR; finns närmare en halv miljon människor, landets bästa logistikläge. Här finns 30.000 hungriga studenter och forskning i världsklass vid Linköpings universitet. 

Stora företag så väl som start-ups. Företag verksamma inom handel, tillverkning, jordbruk eller logistik. Du kan med andra ord välja vilka grannar som passar dig bäst.

ESBR hjälper dig att hitta rätt plats. Kontakta aktuell kommun för mer hjälp.