East Sweden Business Region

ESBR är samlingsbegreppet för alla samarbetsområden mellan näringslivet och de offentliga aktörer som arbetar med tillväxt – hur vi verkar tillsammans för en framgångsrik region.

ESBR är också en geografisk region som har Östergötland som bas men sträcker sig utanför länsgränsen – bra samarbeten har inga fysiska begränsningar.

ESBR är dessutom en paraplystruktur för alla de offentliga regionala aktörerna så att erbjudanden och aktiviteter för tillväxt hittar till mottagaren, företagaren, i en samlad form – ett företag som vill växa skall inte behöva leta efter vilket stöd det offentliga kan erbjuda.

ESBR NU

East Sweden Business Region – En integrerad del av Region Östergötland. En region  samlad under tre mål; Goda livsvillkor för regionens innevånare, Ett starkt näringsliv  och hög sysselsättning, Hållbart nyttjande av naturens resurser.

Regionen var en drivande del av Sveriges tidiga industrialisering och det är en tradition vi stolt bygger vidare på. Göta Kanal var vid sin tillkomst en logistisk innovation och resultatet av nytänkande. Även detta har fortsatt genom att utgöra både flyg- och IT-industrins vagga. Idag möter regionens näringsliv framgångsrikt en global efterfrågan inom bla följande branscher:

 • Aerospace
 • Agricultur
 • Automotive
 • Energy & Cleantech
 • ICT
 • Logistics
 • Pulp & Paper
 • Retail

ESBR I framtiden

East Sweden Business Region – Riggad att möta framtiden. En regions framtida utveckling  grundar sig på tillväxtförutsättningar och konkurrensförmåga. Erfarenhet och kunskap har  tagit regionen till dagens tätposition. En position som skall behållas genom att morgondagens  innovationer och lösningar skapas ur våra styrkeområden, väl mixade med vår erfarenhet.

Dessa styrkeområden är:

 • Effektiv logistik
 • Affärsmodeller och arenor för hållbara systemlösningar
 • Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system
 • Simulering och visualisering
 • Avancerade material

Regionens styrkeområden är framtagna genom en process som kallas Smart specialisering. En process som Europeiska Unionens samtliga regioner har gått igenom för att definiera sina unika styrkor för morgondagens tillväxt.